Sixways BV - Gespecialiseerd in warmtepompen en gesloten bodemenergiesystemen
ADRES

Westerspoor 14, Wognum

Een vernieuwende vorm voor duurzame energie winning is het toepassen van bodemwisselaars.

Het plaatsen van bodemwisselaars heeft vele voordelen! Een bodemwissel wordt om de kop van een funderingspaal geplaatst. Het indrijven van de wisselaar, die aan de onderzijde met een stalen buis is verstevigd, gebeurt tijdens het heien van de betonnen prefab-funderingspaal.

Door water te laten circuleren door de buizen van de bodemwisselaar, die verticaal langs de funderingspaal lopen, wordt aardwarmte of -koeling gewonnen. De leidingen worden gekoppeld aan een warmtepomp. Meer informatie vindt u op onze warmtepomp pagina. Sixways beschikt over de juiste ISSO certificering voor het plaatsen van warmtepompen.

Bodemwisselaars kunnen worden geplaatst in combinatie met een warmtepomp en/of vloerverwarming. Na het heien worden de bodemwisselaars bovengronds aan elkaar gekoppeld, waardoor er een netwerk ontstaat van buizen die, door middel van slangen, aan elkaar verbonden zijn. Deze slangen worden aangesloten op een verdeler, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de gewonnen aardwarmte of koeling.

De warmtepomp zorgt ervoor dat de gewonnen aardwarmte door de LTV (Lage Temperatuur Verwarming) van het gebouw wordt gepompt. In de zomer wordt het water rechtstreeks van de vloerverwarming in de bodemwisselaars gepompt, om de aanwezige warmte in het gebouw via de bodemwisselaars de bodem in te pompen. Op deze manier wordt het gebouw gekoeld met heel weinig energie opname. In de winter onttrekt de warmtepomp de warmte uit de aardwarmte die via de bodemwisselaars wordt opgepompt, om het gebouw te verwarmen.

Bodemwisselaars

Het aantal bodemwisselaars wat bij een project gebruikt dient te worden hangt af van de lengte van de funderingspalen. Om de weerstand van het bodemwisselaar-systeem binnen de perken te houden, is de totale lengte van een string (of buizen netwerk) vastgesteld op maximaal 150 meter. Bij funderingspalen korter dan 8 meter is het boren van wisselaars even kostbaar als geheide wisselaars.

  • De warmtewisselaar levert 25 watt per meter (hei/boor)paal
  • Het bodemwisselaar systeem is, tot op heden, het goedkoopste gesloten bronsysteem!