Sixways BV - Gespecialiseerd in warmtepompen en gesloten bodemenergiesystemen
ADRES

Westerspoor 14, Wognum

BRL Certificering

Sixways B.V. voldoet aan de BRL Certificering BRL 6000-21 sinds 1 februari 2019.
Sixways B.V. voldoet aan de BRL Certificering BRL 11000 sinds 15 juni 2019.

Sinds 1 oktober 2014 moeten alle marktpartijen die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren hiervoor gecertificeerd zijn. Hiervoor moet een bedrijf aan een certificerende instantie kunnen aantonen dat de medewerkers de juiste vakbekwaamheid hebben. Eén van de onderdelen daarbij is het behalen van CITO-diploma’s.

Sixways B.V. beschikt over de door KIWA erkende BRL 6000-21 en BRL 11000 certificering. Met deze certificering – in combinatie met onze jarenlange ervaring op het gebied van warmtepompen – kunnen wij u de juiste begeleiding bieden, met betrekking tot het aanschaffen, installeren en onderhouden van uw warmtepomp.

Certificering Bovengronds: BRL 6000-21
Voor het bovengronds deel van het bodemenergiesysteem is de BRL 6000-21 van toepassing.

Sixways B.V. beschikt over: Kleine systemen (individuele woningen) van de BRL 6000-21, inclusief installatie, beheer en onderhoud.

Gecertificeerde bedrijven in Nederland:

Ontwerpen KBI 6000-21-1
Installeren KBI 6000-21-2

Certificering Ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
Voor het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem is de BRL 11000 van toepassing.

Sixways B.V. beschikt over: “Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel”